Kategorier
Immunbok

Frisk nok!

Nytt opplag av «Frisk nok! Håndbok i immunforsvar» tllgjengelig nå.

Kategorier
blodplater vaksine

Bærer

AstraZeneca- og Jansen-vaksinene baserer seg på adenovirus som bærer av genet for koronavirus-proteinet. Hva er bakgrunnen for adenovirus-vaksinene og hvordan fungerer de?