Kategorier
COVID-19

Immunforsvar i koronaens tid – VII

Blir man immun etter covid-19? Hvordan kan det måles?