Kategorier
COVID-19 vaksine

Bør jeg ta vaksinen?

Vi kommer ikke gjennom covid-19-pandemien uten at de fleste av oss enten blir vaksinert mot SARS-CoV-2 eller blir smittet med viruset. Så da er spørsmålet: Bør jeg ta vaksinen?

Vi kommer ikke gjennom covid-19-pandemien uten at de fleste av oss enten blir vaksinert mot SARS-CoV-2 eller blir smittet med viruset. Slik det ser ut nå, vil alle voksne i Norge over 18 år ha fått tilbud om første dose av SARS-CoV-2-vaksine i løpet av august.

Jeg får fra tid til annen meldinger direkte til meg med ulike varianter av spørsmålet: «Bør jeg ta vaksinen?». Spørsmålet er begrunnet på ulike måter, og svarene mine er tilpasset den som spør. Likevel er mye av det jeg skriver bare til én, også relevant for andre. Så her kommer en lite utvalg av spørsmål jeg har fått, og svar jeg har gitt (innlegget vil bli oppdatert):

Jeg har fått time til Koronavaksinasjon i morgen, men kjenner meg usikker på om jeg skal la meg vaksinere. Jeg er redd for at vaksinen skal påvirke fruktbarheten min, og i verste fall gjøre meg infertil. Legemiddelverket melder om menstruasjonsforstyrrelser hos en del kvinner, og jeg har også lest at det stilles spørsmål ved om vaksinen (Pfizer) kan virke inn på kvinners evne til å få barn. Så langt er det visst ingen ting som tyder spesifikt på det, men det at spørsmålet er reist og at vaksinen muligens kan virke inn på menstruasjonssyklusen, gjør meg usikker.

Det hadde vært fint å få ryddet litt i disse tankene, sånn at jeg kan føle meg tryggere på å ta vaksinen. Kunne du være så snill og hjelpe meg…?

Ung kvinne

Hei igjen

Jeg beklager at du føler deg urolig overfor å skulle ta vaksinen, og skjønner at det er mulig å bli skremt av det du leser og hører her og der på sosiale medier (og nå også helt nylig fra en av våre folkevalgte politkere).

Det er så mye informasjon som svever rundt der ute på sosiale medier, og mye av det som finnes der er sterkt villedende og egnet til å skremme. Jeg har også inntrykk av at det er blitt økt spredning av denne type innhold i de siste ukene.

Spesielt dette med at vaksinen kan påvirke fruktbarheten og kvinners evne til å få barn, blir framført som argument i ulike videoer og podcaster som advarer mot den «eksperimentelle» og «dårlig utforskede» mRNA-vaksinen.

Det er laget en egen webside som imøtegår påstandene særlig en viss Byram Bridle fremsetter. På denne websiden finner du også lenker til informasjon om at vaksinen ikke påvirker fertiliteten.

Når det gjelder menstruasjonsforstyrrelser i etterkant av covid-19-vaksine (eller for den del covid-19 selv), handler det sannsynligvis om at betennelsessykdommer og betennelsesreaksjoner kan gi endring i menstruasjonssyklus, fordi betennelseshormoner påvirker kontrollen av eggløsningshormonene fra hjernen.

Hvis du tenker på det, er ikke dette så rart. Naturen vil ikke sette i gang med en veldig kostbar produksjon av et nytt menneske før moren er frisk nok til å tåle det. Så dette er sannsynligvis et ganske naturlig fenomen, som man ikke tidligere har sett så tydelig. Nå som så mange er blitt vaksinert med vaksine som kan gi kraftig betennelsesreaksjon med feber og ubehag i et par dager etter vaksinen, opplever også noen menstruasjonsforstyrrelser i den første perioden etter vaksinen av samme grunn.

Det er ingen grunn til å tro at fertiliteten blir påvirket av SARS-CoV-2 vaksinen, og heller ikke av virusinfeksjonen. Hvis det skulle være et problem, skulle man allerede nå sett tegn til at færre kvinner enn forventet blir gravide etter vaksinering (eller gjennomgått covid-19), og det er det ingen ting som tyder på.

Jeg vet ikke om dette hjalp deg litt videre?

Hilsen Anne S

Tusen takk for svar! Det var oppklarende.

Jeg tenker at jeg kanskje da bør tenke i samme baner når det gjelder det som sies «der ute» om at mRNA teknologien er et «prøveprosjekt på menneskeheten»; at det ikke er hold i at langtidsvirkningene (over år) er «skumle», som f.eks. å innebære en fare for noen slags ødeleggende effekt på immunsystemet og/eller DNA’et?

Ung kvinne

Hei igjen

Når det gjelder påstanden om at mRNA-vaksinering er et prøveprosjekt på menneskeheten, så er det ganske langt fra sannheten. Teknologien som blir brukt i mRNA-vaksinene er basert på minst to tiår med forskning. mRNA-vaksinering har vært prøvd ut tidligere, også på mennesker, både mot kreft og mot andre infeksjonssykdommer. Men det er riktig at metoden ikke har vært brukt tidligere i det omfanget vi ser nå.

På den annen side er dette en teknologi som er svært nært viruset selv, så hvis man påstår at mRNA kan gi langvarige og skadelige endringer i immunsystemet eller DNA, så gjelder påstanden i minst like stor grad selve viruset man skal beskyttes mot.

Nei, så selv om vi selvsagt ikke vet helt sikkert, er det svært usannsynlig at det skal dukke opp alvorlige langtidsbivirkninger av vaksinen flere år etter at man fikk den.  Vi vet imidlertid at SARS-CoV-2-viruset kan gi alvorlig sykdom særlig hos eldre, og langvarige bivirkninger med betydelige helsekonsekvenser også hos unge mennesker.

Hilsen Anne S

Blogginnlegg av Anne Spurkland, publisert 7. juli 2021, sist oppdatert 7. juli 2021

«Frisk nok!» rett fra trykken

ANNONSE:

«Frisk nok! Håndbok i immunforsvar» en no-nonsense bok om hvordan
immunforsvaret virker og hvordan det påvirkes av for
eksempel søvn, mat, stress og vaksiner.

Dagbladet har utpekt boken blant Årets beste bøker og gav terningskast 6. Boken har toppet salgslisten for generell litteratur. Den kan bestilles i nettbutikk, fra forlaget eller fra en bokhandel nær deg.

Boken samler trådene etter ett år med pandemi, der mange har blitt interessert i å vite mer om hva som skjer når vi rammes av sykdom.

18 svar på “Bør jeg ta vaksinen?”

Hvordan er sammensetningen av vaksinen mot Covid ift vaksinen som ble laget mot svineinfluensa (Pandemrix)? Hvis man reagerte svært uheldig på Pandemrix vaksinen vil man da ha økt sannsynlighet for å reagere negativt på denne også?

Hei igjen

De to vaksinene er helt forskjellige. Influensavirus og koronavirus er helt forskjellige, så immunrresponsen vaksinene gir er forskjellig. Vaksinene er også laget på ulik måte.

Influensavaksinene består av drept influensavirus pluss adjuvans, et stoff (flere ulike stoffer er aktuelle) som får immunforsvaret til å reagere bedre.

Covid-19 vaksinene som brukes i Norge er mRNA-vaksiner. De inneholder ikke adjuvans. Det er fordi disse vaksinene fungerer litt som et slags «juksevirus», der det er kroppens egne celler som lager proteinet som immunforsvaret skal reagere på. Samtidig vil fremmed mRNA i cellen bli oppfattet som et virus av cellen, som sender signal til immunforsvaret og andre celler om at det kan være en virusinfeksjon på gang. Det setter igang den ønskede immunreaksjonen.

Hvis man har reagert kraftig på én vaksine, betyr ikke det at man kommer til å reagere på samme måte mot en annen vaksine.

Med vennlig hilsen

Anne S

Svar

Hei, har et spørsmål om vaksinen og autoimmun sykdom. Hvis man i etterkant av to Pfizerdoser får en rekke symptomer som etter utredning viser seg å være en autoimmun sykdom, er det en mulighet for at denne blir forverret ved en boosterdose? Hvis man er i en tilstand der man har åpenbare symptomer på aktiv sykdom, burde man da vente eller er det helt risikofritt ifht den autoimmune sykdommen, å ta den?

Hei igjen

Dette er et vanskelig spørsmål, som jeg tenker bør diskuteres med den legen som man forholder seg til vanligvis. Fastlegen, eller eventuelt spesialist på den sykdommen det gjelder. Det jeg kan bidra med her er bare litt høyttenkning rundt problemstillingen.

Generelt er det ikke noe i veien for å bli vaksinert om man har en autoimmun sykdom. Hvis man blir infisert av viruset man vaksinerer mot uten å være vaksinert, kan det være verre enn eventuelt å få (bi)virkninger av vaksinen.

At symptomene på den autoimmune sykdommen dukket opp i etterkant av vaksineringen kan ha vært en tilfeldighet. Det er så vidt jeg vet ennå ikke vist noen klar sammenheng mellom SARS-CoV-2 vaksinene (om det er Pfizer eller noen av de andre) og utvikling av autoimmune sykdommer. Samtidig er det ikke utenkelig at betennelsen som kommer i forbindelse med vaksinen som en (bi)virkning kan utløse en latent autoimmun sykdom. Ganske mange autoimmune sykdommer har aktivitet som går i bølger, og der forverring kan utløses av en tilfeldig infeksjon eller betennelse.

Så tatt i betraktning at vaksinen bare gir en begrenset aktivering av immunforsvaret, mens viruset den beskytter mot kan gi betydelig mer alvorlig aktivering, tenker jeg at det beste valget uansett vil være å ta den tredje dosen med vaksine. Spesielt nå som vi åpenbart står overfor en ny SARS-CoV-2 variant med større smitte-potensial enn noen gang tidligere i pandemien.

Men som sagt innledningsvis, dette er noe jeg tenker det er fornuftig å ta opp med sin faste lege, hvis man er i tvil om hva som er klokt å gjøre.

Hilsen Anne S

Svar

Hei
Leser stadig i kommentarfelt ang. vaksinen at det er folk som har blitt blind, skader på organer +++ og flere 10-talls tusen dødsfall etter koronavaksine. Og babyer som har fått brystmelk av vaksinert mor, har dødd. Og at sånn info ikke kommer ut, for da vil ikke folk vaksinere seg. Lurer på hvor de finner disse påstandene! Er det noe sant i dette? Eller kun konspirasjon og skremselspropaganda?

Hei igjen

Takk for denne kommentaren.

Ja, det du leser i kommentarfeltene angående at vaksinen har gjort folk blinde, skadet organer osv og at det er ti-tusenvis av dødsfall etter koronavaksine er skremselspropaganda. Det samme gjelder påstanden om at babyer som har fått brystmelk av vaksinert mor har dødd fordi mor var vaksinert.

Bakgrunnen for disse opplysningene er delvis at legemiddelverkene i alle land, inkludert USA (der heter det VAERS) og Norge (Legemiddelverket), har websider, der man kan melde inn det man har opplevd av symptomer, plager og sykdom i etterkant av å ha tatt covid-19 vaksine. Dette er en viktig del av overvåkningen av bivirkninger i etterkant av vaksinen, og opplysningene folk sender inn er også tilgjengelige for hvem som helst som er interessert i å se hva som er rapportert.

Utfordringen med dette er at folk uansett opplever ganske mye i løpet av en tidsperiode. Det dør noen personer hver dag, noen få blir blinde hver dag og hva det nå kan være. Og når et svært stort antall personer også blir vaksinert, vil det tilfeldigvis være noen som opplever en alvorlig hendelse i dagene og ukene etter vaksinen, selv om det ikke har noe med vaksinen å gjøre.

Det er derfor nødvendig å ettergå meldingene som kommer til VAERS, legemiddelverket osv, for å avgjøre om det er flere enn forventet som opplever disse tingene. Slik har man oppdaget at noen få unge menn opplever å få hjertemuskelbetennelse i etterkant av særlig 2. dose av mRNA vaksinene. Men når man ser nærmere etter meldingene som er sendt inn gjennom de åpne kanalene er det IKKE noen økning i antall personer som blir blinde, får organskade eller dør etter vaksinen.

Hvis det hadde vært så store utfordringer med vaksinen som det hevdes i kommentarfeltene, ville det ha vært allment kjent, og myndighetene ville sannsynligvis ha vurdert nytten av vaksinen til ikke å oppveie ulempene, og ville derfor ha stanset bruken. Det var jo det som skjedde i- Norge i etterkant av at det ble oppdaget at AstraZeneca-vaksinen i noen få sjeldne tilfelle kunne gi en alvorlig akutt blodproppsykdom med høy dødelighet.

mRNA-vaksinene mot SARS-Cov-2 som brukes i Norge er svært trygge, det er allerede gitt milliarder av doser av disse vaksinene, og mange menneskeliv er spart som følge av dem. I den grad det har vært rapportert alvorlige bivirkninger i etterkant av vaksinene (hjertemuskelbetennelse som den viktigste) vil infeksjon med SARS-CoV-2 kunne gi samme type betennelse, men med større sannsynlighet, om man skulle bli smittet.

Jeg håper dette hjalp deg litt videre,

Vennlig hilsen

Anne S

Svar

Hva tenker du om vaksinering av 12 åringer? Blir vi mindre immun mot influensaen som kommer når vi får vaksine mot corona? Leser så mye rart!

Hei igjen

Som du sannsynligvis har sett fra media, er jeg positiv til vaksinering av barn ned til 12 år.

Det er flere grunner til dette. Den viktigste er at covid-19 kan gi alvorlig sykdom også hos barn og unge, selv om de aller fleste tåler infeksjonen godt. SARS-CoV-2-viruset kommer til å være med oss i lang tid framover. Det er derfor nærmest helt utenkelig at et barn på 12 år ikke vil bli smittet med SARS-CoV-2 før eller siden. Nå som Norge er gjenåpnet og det ikke lenger finnes strenge smitteverntiltak i samfunnet, er det ganske sannsynlig at det vil bli økt spredning av viruset blant dem som ennå ikke er vaksinert.

Så i vurderingen om man skal ta vaksinen eller ikke, er valget ikke mellom vaksinen og ingenting, men mellom vaksinen og viruset. Vaksinen er trygg. Den mest alvorlige kjente bivirkningen er hjertebetennelse som særlig forekommer etter 2. dose, hos noen svært få. Det er grunnen til at FHI foreløpig bare har anbefalt at barn i alderen 12-15 år skal få en dose av vaksinen.

Hjertebetennelse kan også komme i forbindelse med covid-19. Det er større sjanse for denne bivirkningen etter naturlig smitte enn etter vaksinasjon. Så hvis du tenker på viruset som en måte å bli immun mot covid-19 på, er smitte med viruset en vesentlig mer utrygg måte å bli immun på, enn å bli vaksinert først.

Når det gjelder om vaksinen mot covid-19 påvirker immunitet mot influensa er svaret et helt klart og tydelig nei. Immunforsvaret tar for seg hver virus og bakterie «individuelt», så lenge de ulike mikrobene er tilstrekkelig forskjellige fra hverandre. Koronaviruset og influensaviruset er svært forskjellige, og vaksine mot den ene beskytter ikke mot den andre infeksjonen. Den ene vaksinen svekker heller ikke effekten av den andre.

Jeg håper dette hjalp deg litt videre?

Hilsen Anne S

Svar

Hei Anne.
Jeg har fått tilbud om moderna som dose to og fikk pfizer som dose en. Jeg kjenner at dette gjør meg urolig. Slik jeg forstår det er det ikke noe forskning på dette området. Hvordan kan FHI da hevde at dette er trygt? Det oppleves som tynt grunnlag å si at de har gode erfaringer fra andre land som kryssvaksinerer. Jeg jobber i et yrke som gjør meg utsatt for smitte. Syns derfor dette er et stort dilemma. Hva tenker du om kryssvaksinering ?

Hei igjen

Jeg tenker det ikke er grunn til noen uro her. Pfizer og Moderna-vaksinene er ganske like. De er basert på modifisert mRNA (derav navnet mode-RNA (Moderna) forresten) som gir oppskriften til den samme formen for spikeprotein (en versjon som er mutert så det beholder formen, mens virusets spikeprotein endrer fasong før viruset kan trenge inn i cellene våre). De to vaksinene er også like ved at de er pakket inn i en liten fettpartikkel, omtrent som en liten viruspartikkel. Det beskytter mRNA og hjelper det inn i cellene våre.

Den viktigste forskjellen mellom de to, er at Moderna-vaksinen inneholder flere kopier av mRNA. Det kan være grunnen til at flere får litt ubehag i armen (og kanskje i kroppen) i tiden etter at man har fått vaksinen. Nå har det nettopp blitt offentligjort resultater fra en stor klinisk undersøkelse i USA, der de som hadde fått Moderna-vaksinen hadde bedre beskyttelse mot delta-varianten i lenger tid etter at de ble fullvaksinerte, sammenliknet med de som hadde fått Pfizer-vaksinen.

Du har rett i at det nok ikke er gjort en formell sammenlikning av å enten få bare Pfizer i begge dosene, eller en kombinasjon av den ene og så den andre. Men når de sammenliknes med hverandre, er det altså nærmest ingen forskjeller mellom dem, bortsett fra dette ferske resultatet fra USA, som jo går i Modernas favør slik sett.

Dette ble et litt vel langt svar, men min konklusjon er iallefall at jeg tenker at det å kombinere de to vaksinene ikke er noe å bekymre seg for. Om noe blir beskyttelsen enda litt bedre, om du får Moderna i andre dose, etter først å ha fått Pfizer.

Vennlig hilsen

Anne S

Svar

Hei igjen

Spikeproteinet som lages etter vaksinen, er enten helt eller nesten identisk som spikeproteinet i det faktiske viruset. I alle tilfeller er ferdig produsert spike-protein bundet fast til overflaten av cellen som produserer spikeproteinet (eller når det gjelder viruset selv er spikeproteinet festet til den tilsvarende fettkappen til viruset).

Alle vaksiner som hittil er godkjent, er basert på det opprinnelige viruset fra desember 2019. Astra-Zeneca vaksinen, som ikke lenger brukes i Norge, gir samme spikeprotein som viruset selv.

mRNA-vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderna, og også den adenovirus-baserte Jansen vaksinen, gir et spikeprotein som er stabilisert i såkalt «pre-fusjonsform» ved hjelp av to endringer i protein-sekvensen. Dette gir et spikeprotein som har den formen som proteinet har, før viruset har bundet seg til mottakermolekylet på overflaten av en av cellene våre. For at viruset skal komme seg videre inn i cellen fra denne posisjonen, må spikeproteinet endres noe, slik at virusets fettkappe kan smelte sammen med cellens yttermembran; fusjonere med cellen altså.

Tidligere forskning på koronavirus, fra før pandemien, hadde vist at hvis spikeproteinet som brukes i vaksine er mutert så det ikke kan endre fasong, vil vaksineringen gi en bedre beskyttelse mot infeksjon. Det er sannsynligvis fordi immunforsvaret får se og reagere på bare den formen av spikeprotein som ennå ikke har nådd fram til celleoverflaten. Antistoffer som lages mot denne prefusjonsformen, vil altså ha best beskyttende virkning.

Hilsen Anne S

Svar

Jeg er ekstremt allergisk mot PEG. Jeg ser i Felleskatalogen at både Pfizer og Moderna vaksinen inneholder PEG. Derfor har jeg ikke turt å ta vaksinen. Jeg fant ut av dette da jeg prøvde damperen til min samboer. Jeg fikk utslett over hele kroppen og pustebevær. Først tenkte jeg at det var en av de andre ingrediensene, men dama som jobbet i dampebuttikken mente det kunne være PEG og fylte en damper med ren PEG. Jeg reagerte med en gang. Jeg nevner dette sånn at det ikke blir noen tvil her om jeg er allergisk eller ei. Jeg ER allergisk mot PEG. Hva ville skjedd om jeg tok vaksinen? Ville du ha anbefalt meg å gjøre det?

Hei igjen

Takk for kommentar med spørsmål om PEG i mRNA-vaksinene.

PEG er forkortelse for polyetylenglykol. Det er en forbindelse som kan finnes i mange «størrelser», og som også har vært brukt i dampevæske (e-sigaretter). Stoffet brukes blant annet som «frysevæske» for å stabilisere innholdet i en kjemisk blanding, som både dampevæske og medisiner jo faktisk er.

Selv om du har reagert på PEG i dampevæske, er det ikke sikkert at du reagerer på PEG i medisiner og vaksiner. Når dampevæsken varmes opp, vil innholdsstoffene endre seg og brytes ned, slik at det som kommer inn i kroppen og i lungene, ikke nødvendigvis er det samme som det som var i dampevæsken.

Jeg foreslår derfor at du ber fastlegen om å bli utredet for om du virkelig er allergisk mot PEG i medisiner og vaksiner. Det kan være praktisk å vite også i forhold til om du skulle trenge medisiner som inneholder PEG.

Ellers venter vi på at det kommer flere typer SARS-CoV-2 vaksiner. Novavax blir sannsynligvis godkjent av det amerikanske FDA i løpet av ganske kort tid, og når den er godkjent også i Europa vil vaksinen også bli tatt i bruk i Norge. Dette er en klassisk proteinbasert vaksine, som ikke inneholder PEG.

Jeg håper dette hjalp deg litt videre?

Hilsen Anne S

Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s